Homograficzne sny poligloty

Spokojnie, będzie o nauce języków obcych. Dlaczego warto uczyć się więcej niż jednego? Bo kolejne przychodzą dużo łatwiej.

Homografy to słowa, które pisze się tak samo, lecz wymawia inaczej. Zebrałam listę takich słów w dwóch językach, angielskim i francuskim, by udowodnić jak znajomość jednego języka może przyspieszyć naukę kolejnego. Wystarczy mieć uszy i oczy szeroko otwarte!

 

Skąd tyle podobieństw? Z jednej strony język angielski został sklasyfikowany, obok niemieckiego czy holenderskiego, jako język germański. Natomiast francuskiemu, który należy do grupy języków romańskich bardziej po drodze powinno być z włoskim, hiszpańskim czy portugalskim. Z drugiej jednak strony oba języki (angielski i francuski) należą do rodziny indoeuropejskiej, więc coś wspólnego mają.

To nie wszystko. Wystarczy trochę poszperać w historii języka angielskiego, by dowiedzieć się, że francuski nieźle tam namieszał. Mianowicie w XI wieku doszło do inwazji Normanów, która przyczyniła się do zainteresowania nowym językiem i wprowadzenia francuskich słów. Francuski był wtedy (chociaż chyba wiele się nie zmieniło) uznawany za bardziej wyszukany, zarezerwowany dla elity. Efekt jest taki, że angielski ma trochę z francuskiego. I bardzo dobrze.

 

Oto lista uzbieranych przeze mnie słów, które tak samo się pisze po angielsku i francusku, lecz (uwaga) wymawia się inaczej:

Sandwich – kanapka

sænwɪdʒ, sɑ̃dwi(t)ʃ  * zapis fonetyczny, czyli wymowa w wersji angielskiej (po lewej) i francuskiej (po prawej)

Poison – trucizna

pɔɪzən, pwazɔ̃

Minute – minuta

mɪnət, minyt

Important – ważny

ɪmˈpɔːʳtənt, ɛ̃pɔʀtɑ̃

Train – pociąg

treɪn, tʀɛ̃

Test – kartkówka

tɛst (tak samo)

Injection – zastrzyk

ɪnˈdʒɛkʃən, ɛ̃ʒɛksjɔ̃

Horrible – okropny

hɒrɪbəl, ɔʀibl

Sociable – towarzyski

səʊʃəbəl, sɔsjabl

Hamster – chomik

hæmstəʳ, amstɛʀ

Secret – sekret

siːkrɪt, səkʀɛ

Table – stół

teɪbəl, tabl

Fruit – owoc

fruːt, fʀɥi

Orange – pomarańcza

ɒrɪndʒ, ɔʀɑ̃ʒ

Dessert – deser

dɪˈzɜːʳt, desɛʀ

Desert, désert – pustynia (po francusku z akcentem nad pierwszym ‘e’)

dɛzəʳt, dezɛʀ

Contradiction – sprzeczność

ˌkɒntrəˈdɪkʃən, kɔ̃tʀadiksjɔ̃

Competition, compétition konkurs, rywalizacja

ˌkɑːmpəˈtɪʃən, kɔ̃petisjɔ̃

Violet – fioletowy

vaɪəlɪt, vjɔlɛ

Restaurant – restauracja

rɛstərɒnt, ʀɛstɔʀɑ̃

Rose – róża

rəʊz, ʀoz

Accident – wypadek

æksɪdənt, aksidɑ̃

Sport – sport

spɔːʳt, spɔʀ

Bus – autobus

bʌs, bys

Patient – cierpliwy, pacjent

peɪʃənt, pasjɑ̃

Impatience – niecierpliwość

ɪmˈpeɪʃəns, ɛ̃pasjɑ̃s

Decision, décision – decyzja (we francuskim z akcentem nad ‘e’)

dɪˈsɪʒən, desizjɔ̃

Obese, obèse – otyły (znowu we francuskim z akcentem)

əʊˈbiːs, ɔbɛz

 

Poza tym, istnieją słowa, które pisze się NIEMAL identycznie:

error (ang) i erreur (fr) – błąd

adult (ang) i adulte (fr) – dorosły

delicious (ang) i délicieux (fr) – smaczny

violin (ang) i violon (fr) – skrzypce

pharmacy (ang) i pharmacie (fr) – apteka

insomnia (ang) i insomnie (fr) – bezsenność

soup (ang) i soupe (fr) – zupa

invite (ang) i inviter (fr) – zapraszać

person (ang) i personne (fr) – osoba

 

Z pewnością takich przykładów jest więcej. Mam jednak nadzieję, że te wystarczą, by zachęcić siebie i innych do nauki więcej niż jednego języka.

 

Au revoir !

 

 

Leave a Reply